Home » info

Nieuwe leden

Ratatouille streeft naar een mix van jongere en oudere koorleden. Wanneer je belangstelling hebt voor ons koor, ben je van harte uitgenodigd om drie keer vrijblijvend mee te doen tijdens een repetitie. Je kunt je hiervoor aanmelden via het contactformulier.

 

Lid worden, kan op twee instapmomenten in het jaar (september en januari/februari). 

Het kan voorkomen dat er geen beschikbare plaatsen meer zijn in het koor. In dat geval kunnen we je aanmelding altijd op een wachtlijst zetten.

 

Stemtest

Als je besluit lid te worden, nodigen we je uit voor een stemtest. De dirigent bepaalt dan of je stem voldoende geschikt is voor het koor en bij welke stemgroep je wordt ingedeeld. Ben je niet zeker van je stem, probeer het dan gewoon. De stemtest is laagdrempelig.

 

Contributie

De contributie bedraagt voor het seizoen 2019-2020  € 60,00 per half jaar.

 

Bardienst

In de pauze en na afloop van de repetitie is er altijd gelegenheid voor een drankje in de bar. Wekelijks hebben twee leden van het koor bij toerbeurt bardienst. Tijdens de repetitieavond zorgen zij voor de opstelling van de stoelen en in de pauze zetten ze thee en koffie.